Dziennik zdarzeń

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń serwera WebIssues, przejdź do Panelu administracyjnego i kliknij Dziennik zdarzeń.

Dziennik zdarzeń
Rysunek 5.3. Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń zawiera informacje o błędach, dostępie do systemu, ważnych operacjach administracyjnych oraz uruchomieniach zadań cyklicznych. Jest on niezależny od dzienników PHP, serwera WWW oraz systemu operacyjnego. Jego zadaniem jest uzupełnienie tych informacji, a nie ich zastąpienie. W szczególności, niektóre poważne błędy (na przykład brak dostępu do bazy danych) mogą nie być zapisane w dzienniku zdarzeń serwera WebIssues.

Zdarzenia w dzienniku zdarzeń dzielą się na cztery typy:

Błędy

Błędy i ostrzeżenia w systemie WebIssues. Mogą one wynikać z niepoprawnych danych wejściowych, braku uprawnień do wykonania operacji, konfliktu między dokonywanymi równolegle zmianami lub błędnej konfiguracji systemu.

Dostęp

Informacje o udanych i nieudanych próbach logowania użytkowników do systemu, a także błędy związane z odmową dostępu do określonych stron lub operacji.

Audyt

Informacje o ważnych operacjach administracyjnych, takich jak: tworzenie i zmiana hasła lub uprawnień użytkowników oraz tworzenie, usuwanie i modyfikacja typów spraw, atrybutów, projektów i folderów oraz usuwanie spraw.

Zadania

Informacje o uruchomieniu zadań cyklicznych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Zadania cykliczne”.

Zdarzenia mają również trzy różne poziomy: informacja, ostrzeżenie i błąd. Są one oznaczane różnymi ikonami.

Domyślnie dziennik wyświetla wszystkie zdarzenia, posortowane od najnowszych do najstarszych. Jeśli interesuje cię tylko określony typ zdarzeń, kliknij na jednej z opcji w prawym górnym rogu okna, aby włączyć filtrowanie.

Kliknij na zdarzeniu, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat. Oprócz typu, poziomu i pełnego komunikatu, wyświetlana jest również nazwa użytkownika, który wykonał daną operację oraz nazwa hosta lub adres IP komputera, z którego zostało dokonane połączenie.

Notatka

Choć szczegółowe informacje o błędach są zapisywane w dzienniku zdarzeń, to ze względów bezpieczeństwa nie są one wyświetlane na stronach błędów. Istnieje jednak możliwość włączenia szczegółowych komunikatów o błędach dla celów deweloperskich lub podczas rozwiązywania problemów. Istnieje również możliwość włączenia dodatkowego logu tekstowego, ułatwiającego debugowanie programu. Nie włączaj tych ustawień w środowisku produkcyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie http://wiki.mimec.org/wiki/WebIssues/Configuration.

Zdarzenia są automatycznie usuwane z dziennika po upłynięciu określonego czasu. Więcej informacji na temat konfigurowania tego okresu znajdziesz w sekcji „Ustawienia zaawansowane”.