Podręcznik WebIssues

Wersja 1.1.5

Michał Męciński

Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami Licencji Wolnej Dokumentacji GNU w wersji 1.3 lub dowolnej późniejszej wersji opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania; bez Części Stałych, bez Treści Przedniej Okładki oraz bez Treści Tylnej Okładki. Kopia licencji załączona jest w części zatytułowanej Licencja Wolnej Dokumentacji GNU.


Spis treści
Przedmowa
O podręczniku
Jak czytać podręcznik
Stosowane konwencje
Organizacja podręcznika
Rozdział 1. Wprowadzenie
Śledzenie spraw i praca zespołowa
Logiczna organizacja danych
Cykl życia sprawy
Proste forum
Zgłoszenia serwisowe
Przepływ pracy
Rozdział 2. Przygotowanie systemu
Wymagania
Instalacja
Kopiowanie plików
Konfiguracja systemu
Konfiguracja początkowa
Konta użytkowników
Projekty i foldery
Wysyłanie e-maili
Ustawienia e-maili
Zadania cykliczne
Skrzynka odbiorcza
Ustawienia skrzynki odbiorczej
Zewnętrzni użytkownicy
Mapowanie folderów
Odpowiedzi i subskrypcje
Rozdział 3. Praca ze sprawami
Programy klienckie
Logowanie do systemu
Dostęp anonimowy
Rejestracja użytkowników
Tworzenie i edycja spraw
Komentarze i opisy
Odnośniki do elementów
Edycja atrybutów
Dodawanie załączników
Filtrowanie spraw
Zaawansowana edycja
Drukowanie i eksportowanie
Personalizacja
Ustawienia użytkownika
Ustawienia programu Desktop Client
Rozdział 4. Śledzenie spraw
Nieprzeczytane sprawy
Zarządzanie alertami
Powiadomienia e-mailowe
Publiczne alerty
Subskrypcje
Rozdział 5. Administrowanie systemem
Panel administracyjny
Informacje o serwerze
Dziennik zdarzeń
Zarządzanie użytkownikami
Konta użytkowników
Uprawnienia użytkownika
Zgłoszenia rejestracji
Zarządzanie projektami
Zarządzanie folderami
Uprawnienia projektu
Archiwizacja projektów
Aktualizacja systemu
Rozdział 6. Dostosowywanie systemu
Zarządzanie typami spraw
Ustawienia widoków
Ustawienia serwera
Ustawienia dostępu
Ustawienia zaawansowane
Dodatek A. Zasoby
Dodatek B. Licencja